Jetour

西雅圖機票及旅遊情報

西雅圖

香港飛西雅圖機票

AA DL AC
CX UA KE
HU JL NH
MU BR  

西雅圖飛香港機票

AA DL AC
CX UA KE
HU JL NH
MU BR  

 

太空針塔

太空針塔
太空針塔
西雅圖地標,登上360度觀景台俯瞰西雅圖的風光。

航空博物館
波音公司早期總部位於西雅圖,西雅圖每10人之中就有1人在波音公司工作。後來航空業蕭條迫使許多人搬離,2001年合併案總部遷至芝加哥。

 

西雅圖飛北京機票

AA UA DL
CZ OZ AC
NH MU  

北京飛西雅圖機票

AA UA DL
CZ OZ AC
NH MU  

 

西雅圖飛華盛頓機票

AA UA  

華盛頓飛西雅圖機票

AA UA  

 

西雅圖飛紐約機票

AA UA  

紐約飛西雅圖機票

AA UA  

 

西雅圖飛洛杉磯機票

AA UA  

洛杉磯飛西雅圖機票

AA UA  

 

其他美國城市

 

重點航空公司資料