Jetour

聯合航空機票情報

洛杉磯

聯合航空資料

洛杉磯
樞紐機場
 • 芝加哥奧海爾國際機場
 • 丹佛國際機場
 • 洛杉磯國際機場
 • 紐華克自由國際機場
 • 舊金山國際機場
 • 杜勒斯國際機場
 • 基本資料
 • 通航城市數目: 342
 • 機隊數目 : 約750架
 • 航空聯盟 : 星空聯盟 (Sky Alliance)
 •  

  聯合航空香港航線

  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA

   

  聯合航空香港商務艙

  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA

   

  聯合航空重點航線

  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA

  聯合航空重點航線

  UA UA UA
  UA UA UA
  UA UA UA

   

  機場及旅遊資料